1. GÓI DỊCH VỤ VÀ PHÍ

 

GÓI DỊCH VỤ

 

PHÍ DỊCH VỤ

 

LƯU Ý

GÓI KHỞI NGHIỆP :

Kế toán viên

 

Từ 2 triệu /tháng

 

 

 

Phí dịch vụ sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

GÓI PHÁT TRIỂN :

- Kế toán viên

- Kế toán thuế

- Kế toán trưởng

 

 

7,5 triệu/ tháng

GÓI THỊNH VƯỢNG:

- Kế toán viên

- Kế toán thuế

- Kế toán trường

- Giám đốc nghiệp vụ

 

 

15 triệu/tháng