Gói sản phẩm

Đơn giá

  1. Phí thuê bao hằng năm

Starter

Đơn vị có 01 – 50 lao động

480,000

Đơn vị(*) /năm

Standard

Đơn vị có 51 – 100 lao động

720,000

Đơn vị(*) /năm

Professional

Đơn vị có 101 – 200 lao động

1,500,000

Đơn vị(*) /năm

Enterprise

Đơn vị có trên 200 lao động

3,000,000

Đơn vị(*) /năm

  1. Dịch vụ đào tạo và tư vấn triển khai

Đào tạo tập trung trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho tối đa 20 người/lớp thông qua các công cụ đào tạo online.

950.000

Người/ khóa

Đào tạo 1 kèm 1 trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người) thông qua các công cụ đào tạo online

7.950.000

Vnđ/Khóa

(*) Đơn vị = mã đơn vị do Cơ quan BHXH cấp. Đơn vị có thể là Tổ chức hoặc Doanh nghiệp hoặc Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện,…

Ví dụ: Doanh nghiệp có 03 chi nhánh, 03 chi nhánh được Cơ quan BHXH cấp 03 mã đơn vị để kê khai ở các Quận/huyện hoặc Tỉnh/TP khác nhau thì  Số đơn vị là 03

Lưu ý: