STT

            
            

Gói Cước

            
            

SốLượng HD/Gói

            
            

Đơn giá/Gói

            
            

Phí Khởi Tạo Ban Đầu

            
            

Mô Tả Chi Tiết Và Ưu Đãi

            
            

1

            
            

NGP50

            
            

50 số

            
            

270.000

            
            

500.000

            
            

- Giá triên  chưa bao gồm VAT 10%

            

- Phí khởi tạo chỉ thu 1 lần duy nhất trên lần đăng ký đầu tiên.

            

- Khuyến mãi 50 – 200 số HD cho doanh nghiệp mới thành lập & chuyển từ HĐ giấy sang HĐĐT

            

- Miễn phí khởi tạo gói 5000 số trở lên

            

- Miễn phí thiết kế  logo

            

- Miễn phí thiết kế  mẫu hóa đơn theo yêu cầu của KH

            

- Miễn phí lưu trữ dữ liệu 10 năm

            

- Miễn phí tích hợp với các PMKT, PMBH

            

- Không giới hạn  thời gian sử dụng gói cước

            

- Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ và thủ tục phát hành HĐ lên CQT

            

- Không phát sinh phí duy trì hằng năm

            

- Cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng

            
            

2

            
            

NGP100

            
            

100 số

            
            

300.000

            
            

500.000

            
            

3

            
            

NGP150

            
            

150 số

            
            

330.000

            
            

500.000

            
            

4

            
            

NGP300

            
            

300 số

            
            

360.000

            
            

500.000

            
            

5

            
            

NGP500

            
            

500 số

            
            

600.000

            
            

500.000

            
            

6

            
            

NGP1000

            
            

1.000 số

            
            

950.000

            
            

500.000

            
            

7

            
            

NGP2000

            
            

2.000 số

            
            

1.600.000

            
            

500.000

            
            

8

            
            

NGP5000

            
            

5.000 số

            
            

2.500.000

            
            

Miễn phí

            
            

9

            
            

NGP10.000

            
            

10.000 số

            
            

4.500.000

            
            

Miễn phí

            
            

10

            
            

NGP20.000

            
            

20.000 số

            
            

5.500.000

            
            

Miễn phí

            
            

11

            
            

NGP- Xmax

            
            

1.000.000 số

            
            

280Đ/hóa đơn

            
            

Miễn phí