Hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) là gì?

Hoàn thuế GTGT (Giá trị gia tăng) là việc doanh nghiệp nhận lại tiền thuế GTGT từ ngân sách nhà nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hoàn thuế phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải có nắm rõ các quy định về thuế GTGT, nếu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì việc hoàn thuế có thể bị kéo dài và không đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn của doanh nghiệp.

Các bước thực hiện dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp

VIBETAX sẽ tư vấn, hướng dẫn trình tự các bước thực hiện dịch vụ này cho các đơn vị doanh nghiệp, công ty quý khách hàng được hiểu rõ, cụ thể hơn.

Bước 1: Khảo sát và tư vấn các vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT

– Thu thập thông tin liên quan đến hoàn thuế GTGT

– Tư vấn các vấn đề liên quan, các tình huống có thể xảy ra khi hoàn thuế GTGT

Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ

– Kiểm tra các tờ khai thuế hàng tháng/quý của doanh nghiệp

– Kiểm tra hóa đơn bán ra, mua vào

– Kiểm tra bộ hồ sơ xuất khẩu

– Kiểm tra phần thanh toán của bên nước ngoài

– Kiểm tra phần thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn từ 20.000.000đ trở lên khi thanh toán cho các nhà cung cấp

– Kiểm tra các hợp đồng mua bán

– Kiểm tra sổ sách kế toán

– Kiểm tra các hồ sơ khác liên quan

– Kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp

Sau đó tiến hành hoàn thiện và bổ sung các hồ sơ còn thiếu.

Bước 3: Lập và nộp hồ sơ hoàn thuế

– Lập hồ sơ theo quy định và tiến hành nộp cho cơ quan thuế.

Bước 4: Giải trình số liệu với cơ quan thuế

– Cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

– Giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế GTGT.

– Hoàn tất các thủ tục/yêu cầu từ cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra.

Bước 5: Nhận quyết định hoàn thuế và theo dõi tiền hoàn thuế

– Nhận quyết định hoàn thuế GTGT

– Theo dõi nhận tiền hoàn thuế được chuyển từ kho bạc vào tài khoản doanh nghiệp.

Lưu ý các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trường hợp 1

Cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp 2

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan thì không được hoàn thuế.

Trường hợp 3

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp 4

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

Trường hợp 5

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp 6

Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Trường hợp 7

Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế GTGT theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/16 và Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/17)

 

Nếu quý khách hàng chưa rõ hoặc thắc mắc vấn đề gì xin vui lòng liên hệ dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại VIBETAX thông qua hotline: 0933 764 860 để được giải đáp rõ ràng, cụ thể hơn.