BÁO GIÁ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

GÓI B 6.500.000

1. Thành lập công ty: Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty

2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

4. Khắc dấu chức danh

5. Tặng 01 dấu : sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại, đã thu tiền, đã chi

6. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan

7. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu và hướng dẫn sử dụng hóa đơn

8. Bảng hiệu công ty

9. Hướng dẫn soạn hồ sơ đăng ký mở tài khoản Ngân hàng

10. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp ( Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng - phòng - kế toán mẫu...)

- Giải trình với cơ quan thuế

- Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử.

11. 300 số hóa đơn GTGT (bao gồm phí khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn)

12. Đăng ký chữ ký số có thời hạn 03 năm

13. Tặng 3 tháng dịch vụ kế toán