Hiện nay, số lượng người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam khá đông, dẫn đến việc quyết toán thuế TNCN khá phức tạp.

Năm 2022, có thay đổi gì trong việc quyết toán thuế TNCN? Vậy hồ sơ quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài được quy định như thế nào?

Hãy cùng VIBETAX tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1.Quyết toán thuế TNCN là gì?

Quyết toán thuế TNCN là hoạt động kiểm tra lại tất cả thu nhập và tính toán phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên gia cảnh và thu nhập.

Những người phải thực hiện quyết toán TNCN là những người có thu nhập đến mức phải nộp thuế, đồng thời những người có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và những người có thu nhập nằm trong nhóm phải chịu thuế cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

2.Đối tượng quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối tượng quyết toán thuế TNCN bao gồm: người được ủy quyền thực hiện quyết toán hoặc cá nhân người nước ngoài tự thực hiện quyết toán, cụ thể như sau:

Khi người nước ngoài ủy quyền thực hiện quyết toán thuế TNCN

Khi người nước ngoài có thu nhập từ tiền công, tiền lương ủy quyền cho doanh nghiệp hoặc cá nhân chi trả thu nhập để quyết toán thuế TNCN trong một số trường hợp sau đây:

Cá nhân đó chỉ có thu nhập đến từ tiền lương, tiền công, và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, kể cả trường hợp không làm đủ 12 tháng trong 1 năm. Trên thực tế, cá nhân đó phải đang làm việc vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

Cá nhân đó có thu nhập đến từ tiền công, tiền lương như trên, đồng thời có thêm thu nhập vãng lai từ các nguồn khác (cho thuê nhà, thuê đất…)

Lưu ý: Doanh nghiệp/cá nhân trả thu nhập sẽ chỉ thực hiện quyết toán cho người nước ngoài với phần mà người đó nhận được từ người trả thu nhập đó.

Trực tiếp làm quyết toán thuế TNCN

Người nước ngoài có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền công, tiền lương, hoặc có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế TNCN, Số thuế phải nộp thêm, số thuế đã nộp thừa đề nghị hoàn, hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Người nước ngoài có thu nhập đến từ hai nơi trở lên

Người nước ngoài có thu nhập đến từ hoạt động kinh doanh

Người nước ngoài chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế TNCN

Đối với một số trường hợp đặc biệt

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công. Nếu người đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên nhưng nếu tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên người đó có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên, thì sẽ có thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế riêng.

Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Người nước ngoài có yêu cầu hoàn thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ nộp thuế sau đó.

3.Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với mỗi trường hợp người nước ngoài sẽ có hồ sơ khai quyết toán và cách thức khai khác nhau như sau:

Đối với người nước ngoài nhận thu nhập từ nước ngoài hay tổ chức quốc tế: Cần chứng minh xác nhận về khoản tiền đã trả, thư xác nhận theo mẫu số 20/TXN-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Người nước ngoài chịu thuế phát sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam: Cần nộp thêm các giấy tờ khác được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Nếu cơ quan thuế ở nước ngoài không cấp giấy xác nhận về số thuế đã nộp thì cá nhân đó sẽ phải chụp lại hình ảnh của giấy chứng nhận đã khấu trừ thuế, hoặc thay bằng bản chụp chứng từ ngân hàng, thể hiện số thuế đã nộp ở nước ngoài. Ngoài ra, phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và chân thực của các bản chụp đó.

4.Thời hạn quyết toán thuế cho người nước ngoài

Căn cứ tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau:

Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trong trường hợp mà thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp mà cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo quy định thì sẽ không áp dụng vi phạm hành chính đối với hành vi khai quyết toán thuế quá thời hạn quy định.

5.Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Trước khi thực hiện quyết toán thuế, cần xác định xem người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú để biết cách tính chính xác.
Cụ thể:

a. Đối với cá nhân cư trú:

Phần thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập. Một số loại thu nhập chịu thuế phổ biến có thể kể đến như: Thu nhập từ việc kinh doanh, thu nhập từ tiền công, tiền lương, thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế hoặc nhận quà tặng…

Nếu người nước ngoài ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại Việt Nam thì sẽ tính theo biểu lũy tiến từng phần, dưới 3 tháng thì tính theo biểu toàn phần x Thuế suất 10%

Biểu thuế lũy tiến toàn phần dành cho người nước ngoài có thu nhập từ tiền công, tiền lương như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế (TNTT) /tháng

Thuế suất

(%)

Cách tính thuế

1

<5 triệu đồng

5%

5%xTNTT

2

5-10 triệu đồng

10%

10%xTNTT – 0.25 trđ

3

10-18 triệu đồng

15%

15%xTNTT – 0.75 trđ

4

18-32 triệu đồng

20%

20%xTNTT – 1.65 trđ

5

32-52 triệu đồng

25%

25%xTNTT – 3.25 trđ

6

52-80 triệu đồng

30%

30%xTNTT – 5.85 trđ

7

Trên 80 triệu đồng

35%

35%xTNTT – 9.85 trđ

 Đối với cá nhân không cư trú:

Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi chi trả thu nhập. 

Công thức: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất 20%.

b. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Đối với mỗi trường hợp người nước ngoài sẽ có hồ sơ khai quyết toán và cách thức khai khác nhau. Cụ thể:

– Hồ sơ làm quyết toán thuế:

+ Người nước ngoài nhận thu nhập từ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế: Cần chứng minh xác nhận về khoản tiền đã trả, thư xác nhận theo mẫu số 20/TXN-TNCN, ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Người nước ngoài chịu thuế phát sinh bên ngoài lãnh thổ Việt Nam: Cần nộp thêm các giấy tờ khác được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

+ Nếu cơ quan thuế ở nước ngoài không cấp giấy xác nhận về số thuế đã nộp thì cá nhân đó sẽ phải chụp lại hình ảnh của giấy chứng nhận đã khấu trừ thuế, hoặc thay bằng bản chụp chứng từ ngân hàng, thể hiện số thuế đã nộp ở nước ngoài. Ngoài ra, phải cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và chân thực của các bản chụp đó.

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

+ Nếu cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương, thuộc diện khai thuế trực tiếp thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục thuế.

+ Nếu cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, thuộc diện tự quyết toán thuế thì nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp chi trả thu nhập cuối cùng.

+ Nếu cá nhân thay đổi nơi làm việc nhưng không tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức nơi làm việc cuối cùng thì nộp tại chi cục thuế nơi cư trú. Ngoài ra, một số trường hợp ký hợp đồng dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp đồng, hoặc có thu nhập từ nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế lại không làm việc ở đâu thì nộp hồ sơ quyết toán tại nơi mà cá nhân đó đang cư trú.

+ Ngoài ra, nếu thuộc một trong 2 trường hợp dưới đây thì sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi kinh doanh: Thứ nhất là nhóm cá nhân hoặc cá nhân kinh doanh tại một nơi thì hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ được chi cục thuế tại nơi đó trực tiếp giải quyết. Thứ hai là, người nước ngoài là đại lý có đăng ký kinh doanh theo quy định.

+ Trong trường hợp người nước ngoài kinh doanh tại nhiều nơi khác nhau: thì phải nộp hồ sơ tại nơi cấp mã số thuế đầu tiên.

c.Giảm trừ gia cảnh cho con đối với cá nhân người nước ngoài khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con được thực hiện theo quy định tại Điểm 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

d. Giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người nước ngoài nghỉ sinh con khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ: Điểm c Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Theo đó: Trường hợp cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú nghỉ sinh con 6 tháng có thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và tính giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Cá nhân phải đăng ký giảm trừ gia cảnh trước khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

e. Bù trừ thuế thu nhập cá nhân sau khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đã nghỉ việc

Căn cứ: Khoản 4, Khoản 5, Điều 33, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Theo đó: Trường hợp cá nhân đã nghỉ việc trước khi kết thúc năm, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân để cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ kế toán thuế hoặc những dịch vụ khác liên quan, hãy liên hệ ngay đến Vibetax để được tư vấn miễn phí và đăng ký sử dụng dịch vụ bằng những cách thức sau đây:

 THUẾ & KẾ TOÁN VIBETAX

 Hotline: 0707 123 369- 0906 469 975 (zalo)

 Website: https://www.vibetax.vn/

 Email:  info.vibetax@gmail.com